Een overlevering.

Een neef van mijn vader Jan Marten -- Meerten Duisterwinkel Gzn -- schrijft (voorjaar 1961: aan zijn zoon Geert "Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. Daar woonde in 1811 Kornelis Martenszoon toen Keizer Napoleon I het bevel uitvaardigde, dat alle Nederlanders voortaan een eigen achternaam moesten opgeven, althans voorzover ze die nog niet hadden. Onze Kornelis Martenszoon gaf toen de naam van zijn boerderij op, en heette van die tijd af Kornelis Duisterwinkel. Hij is de stamvader van ons geslacht, waarvan de nakomelingen over heel ons land zijn verspreid, meest in het Noorden, toch ook in Arnhem, Brabant, Rotterdam en Amerika. Doch ze stammen allen af van die eerste Kornelis Duisterwinkel uit 1811. Die kon het in de na-Napoleontische tijd, toen de boeren hun bedrijf wegens de slechte prijzen der landbouwproducten de een na de ander moesten opgeven, het ook niet volhouden. Hij verkocht zijn hele hebben en houden, behoefde toen niet bankroet te gaan, en kon nog net een slagerij beginnen. Zijn oudste zoon Marten Duisterwinkel, die nog op de boerderij geboren was, heeft mij dit verloop der zaken, die hijzelf als jongen had meegemaakt, in alle nauwkeurigheid verteld. Later trouwde hij met Martje Knap en woonden ze te Aduard. Grootvader Marten is 81 jaar geworden en Grootmoeder is na zijn overlijden gaan inwonen eerst bij Tante Ietje, en toen die stierf bij Tante Sijbrich, waar Grootmoeder 95 jaar geworden is."

Deze overlevering maakt duidelijk dat iets dergelijks niet de volledige werkelijkheid hoeft te zijn. De vermelde Kornelis Martens heette vermoedelijk Kornelis Kornelis, bezat geen boerderij, begon niet een slagerij, maar was een boerenknecht. Er heeft ook een sociale opwaardering plaatsgevonden.