Op zoek naar verre voorouders

Inleiding

Marten was de grootvader van Meerten Gzn en daardoor ook de grootvader van zijn broer Jakob (mijn grootvader), dus mijn betovergrootvader. Mijn betovergrootvader Marten (hierboven genoemd) had als ouders Kornelis Kornelles en Antie Tjeerds. Deze combinatie leidde op de lijst van huwelijken in het rijksarchief Groningen tot een match in Grijpskerk. Vanaf die gegevens zijn de tienjarige tafels van vele groningse gemeenten doorzocht en de geboorten, huwelijken en overlijden van Duisterwinkels overgenomen. Kornelis Kornelles overleed in 1822. In zijn overlijdensaangifte staan als ouders vermeld Kornelis Kornelis en Enneke Jans. Hij heeft een zuster Emke (Imke) Kornelis, die huwde met Rypke Mennes Beukema. Daarvan is de huwelijksakte bewaard gebleven.(Groninger Archief XLIII-C3-fol-158-Verfo) van 23-4-1784. Daarbij was Cornellis Cornelles, volle broeder van de bruid getuige. Er staat nog vermeld dat de ouders van de bruid Kornelis Onnes Duisterwinkel en Enje Gosseling op 29-11-1749 waren gehuwd in Niezijl;.
Hieruit kom ik tot de navolgende parenteel: